Poklop System

                                               

                                 www.poklopsystem.cz

           Zabudování a opravy kanalizačních poklopů

           Zabudování a opravy vodovodních poklopů

           Zabudování a opravy uličních vpustí 

           Zabudování a uložení samonivelačních poklopů

           Zabudování telekomunikačních       
                                        a teplárenských poklopů 

Bezvýřezová technologie uložení samonivelačních poklopů při výstavbě a opravě asfaltových povrchů. 


Jako první v ČR
  pokládáme poklopy přímo za finišerem.  

Poklop System

POKLOPSYSTEM je profesionální systém zabudování šachtových poklopů, uličních vpustí a vodovodního poklopu.

Izolsan

Poklop System