Izolsan

Společnost IZOLSAN s.r.o. Vám nabízí vlastní izolační materiály řady IZOLSAN - rychletvrdnoucí směsi pro opravy šachtových poklopů, memrány pro zabránění průsaků vody,

Výrobky IZOLSAN jsou atestovány a schváleny .

Rychletvrdnoucí směsi Izolsan

Izolsan
Jednotlivé produkty řady IZOLSAN rychletvrdnoucích směsí pro opravy šachtových poklopů.


IZOLSANIZOLSAN HF

Jednosložková rychle tvrdnoucí cementová zálivková směs pro opravy šachtových poklopů, uličních vpustí a hrníčků.

Izolsan HF je cementovárychle tvrdnoucí tekutá malta vhodná pro zalévání otvorů v tloušťce od 10 do 80 mm. Používá se pro zalévání kanalizačních poklopů a dalších prvků, kde je požadováno rychlé obnovení provozu. Používá se také k drobným opravám betonových ploch.


IZOLSAN FIXIZOLSAN FIX

Jednosložková rychle tvrdnoucí maltová směs pro opravy šachtových poklopů, uličních vpustí a hrníčků.

IZOLSAN FIX  je cementovárychle tvrdnoucí univerzální opravná maltavhodná pro opravy betonových konstrukcí v tloušťce od 10 do 100 mm (10 až 40 mm u svislých ploch) v jedné vrstvěIZOLSAN FIX  je vhodný tam, kde je třeba dobu přerušení provozu pro opravu zkrátit na minimum.


IZOLSAN RSIZOLSAN RS

Rychletuhnoucí cementová malta pro opravy betonových konstrukcí s průsaky vody.

IZOLSAN RS se používá k zastavení plošných průsaků vody při opravách betonových konstrukcíbetonových nebo cihlových tunelových ostění,kanalizacípodzemních prostorpotrubísuterénních prostorzákladů adolůDoba zpracování je cca 20 minut.


IZOLSAN WSIZOLSAN WS

Rychletuhnoucí cementová malta k zastavení výronů vody.

IZOLSAN WS se používá k rychlému zastavení lokálních výronů vody při opravách betonových konstrukcíbetonových nebo cihlových tunelových ostěníkanalizacípodzemních prostorpotrubísuterénních prostor,základů a dolůDoba tuhnutí je zhruba 1 minuta. Díky nízkému uvolňování tepla při hydrataci je výrazně eliminováno smršťování a tvorba trhlin.


IZOLSAN FWIZOLSAN FW

Elastomerní vodovzdorná dvousložková cementová membrána.

IZOLSAN FW je trvale elastomerní dvousložková cementová hmota, provytvoření hydroizolace na betonových a železobetonových konstrukcích na soudržných vápenocementových omítkách, či cihlovém zdivu.
Je vhodná jako ochrana železobetonových konstrukcí proti karbonataci,chloridům, pro zvýšení krytí výztuže a jako podkladní stěrka pro elastomerní nátěry.


IZOLSAN FWIZOLSAN RAPID

Jednosložková sanační malta pro opravy betonových a železobetonových konstrukcí s velmi rychlým nárůstem pevnosti.

IZOLSAN RAPID je malta vhodná pro opravy betonových a železobetonových konstrukcíkanalizačních řadů a betonových konstrukcí trvale zatížených vodou v tloušťce od 5 do 35 mm. Používá se jak pro opravu betonu, tak i pro pokládku čedičové dlažby a tvarovek.

Izolsan

Poklop System